Per 1 januari jl. bieden wij geen High Tea meer aan.